ต้องการความช่วยเหลือ? ชมวิดีโอการสอนเป็นภาษาอังกฤและสเปน

การลงทะเบียน

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี

 • Strength indicator
  โปรดสร้างรหัสผ่านที่มีระดับความแข็งแกร่ง "ดี" หรือดีกว่า โดยทั่วไปแล้วรหัสผ่านที่ยาวกว่านั้นแข็งแกร่ง
 • ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลทางวิชาชีพ

  โปรดระบุการรับรองที่คุณได้ทำไปแล้วก่อนหน้านี้
 • Please enter a number less than or equal to 100.
 • ข้อมูลติดต่อ

 • โปรดระบุที่อยู่เว็บที่ถูกต้องซึ่งรวมถึง http://
  สมัครรับอีเมลทุก 4 ถึง 6 สัปดาห์ รับจดหมายข่าว “The Hub” ข่าวเกี่ยวกับรถเข็นคนพิการจาก ISWP
  มีส่วนช่วย วิธีการทดสอบ เนื้อหา.
  การทำให้โปรไฟล์ของคุณเป็นแบบส่วนตัวจะป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปเห็นข้อมูลของคุณ ผู้ดูแลระบบองค์กรจะยังสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ของคุณได้